GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC BỘ MÔN

Giới thiệu về bộ môn:

Bộ Môn Dinh dưỡng – An toàn thực phẩm của trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch được thành lập ngày  24/9/2009, với nhiệm vụ ban đầu là giảng dạy các học phần về dinh dưỡng trong tất cả các chương trình đào tạo tại trường cho tất cả các đối tượng sinh viên, học sinh thuộc các hệ đào tạo khác nhau của trưởng. Hiện nay, danh sách nhân sự cơ hữu của Bộ môn gồm có 02 tiến sĩ chuyên ngành dinh dưỡng, 07 thạc sĩ dinh dưỡng, 03 bác sĩ đa khoa có chứng chỉ Sơ bộ chuyên khoa về dinh dưỡng trong bệnh viện.

Tính đến cuối năm 2019, Bộ Môn đã xây dựng chương trình và tiến hành đào tạo cho tổng cộng 19 đối tượng học viên khác nhau của trường, trong đó có 9 đối tượng bậc đại học và 10 đối tượng bậc sau đại học.

Hoạt động đào tạo của Bộ môn Dinh dưỡng – ATTP